Tyrchan, M. (1). "Badania porównawcze nad totalitaryzmem nazistowskim i stalinowskim w historiografi i zachodniej. Uwagi w związku z książką Stalinizm i nazizm. Porównanie dyktatur, red. I. Kershaw, M. Lewin, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, ss. 437". Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 265-287. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.14