Mikołajczyk, M. (2017). Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. XXII + 986. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(1), 310–313. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.19