-, -. (1). Spis treĊ›ci. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 1-10. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.01