Głuszak, M. (1). Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788). Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 85-108. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06