Bagieńska - Masiota, A. (1). Prawa autorskie do korespondencji a uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 313-331. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.17