Ziuziakowska, E. (1). Odstępstwa od narodowości polskiej w latach 1939-1945. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 333-363. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.18