Olszewski, H. (2017). Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 378–380. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.23