CHMIELEWSKI, K.; PAJĄK, M. Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 69, n. 2, p. 181-195, 4 paź. 2018.