JANKOWSKA-PROCHOT, I. Ewolucja instrumentów prawnych ochrony wiarygodności dokumentów w systemie common law na przykładzie Irlandii zależnej i niepodległej. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 70, n. 1, p. 257-272, 12 paź. 2018.