ŚWIĘCICKA, P. Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 64, n. 1, p. 9–37, 2018. DOI: 10.14746/cph.2012.64.1.01. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15291. Acesso em: 1 luty. 2023.