KITOWSKI, P.; RADECKA, N. Normatywny model opieki nad sierotami w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego. Zarys instytucji. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 64, n. 1, p. 113-128, 31 paź. 2018.