ŁYSKO, M. Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 64, n. 2, p. 249-276, 31 paź. 2018.