BLICHARZ, G. Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w staro┼╝ytnym Rzymie. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 64, n. 2, p. 293-316, 31 pa┼║. 2018.