MACIEJEWSKI, M. Zarys historii idei elitaryzmu. Od Platona do Czesława Znamierowskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 2, p. 17-54, 31 paź. 2018.