KAMIŃSKA, R. Sprawowanie urzędów edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i pryncypacie rzymskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 2, p. 165-177, 31 paź. 2018.