CZARNOTA, A. Republikańska koncepcja rządów prawa, czyli co historyk idei może dać filozofowi. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 2, p. 317-328, 31 paź. 2018.