GAJDA, E. Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 2, p. 494-495, 15 grudz. 2013.