PROCHWICZ-STUDNICKA, B. Usul al-fi qh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 1, p. 11-51, 2 lis. 2018.