MAŻEWSKI, L. Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 1, p. 327-339, 2 lis. 2018.