RUDNICKI, J. Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 65, n. 1, p. 407-411, 2 lis. 2018.