RAKOWSKI, Maciej. Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 247–262, 2014. DOI: 10.14746/cph.2014.46.1.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/1879. Acesso em: 17 kwi. 2024.