TELESZEWSKA, M. Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 1, p. 383-392, 1 sty. 2014.