BANASZKIEWICZ, B. Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 70, n. 2, p. 401-411, 17 lip. 2019.