OŻÓG, M. Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 70, n. 2, p. 435-439, 17 lip. 2019.