MATUSZEWSKI, J.; ZAKRZEWSKI, A. O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 1, p. 407-416, 1 sty. 2014.