OLSZEWSKI, H. W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 1, p. 493-495, 1 sty. 2014.