POMIANOWSKI, P. Z. Postulat narodowego charakteru prawa w pracach kodyfikacyjnych doby Królestwa Kongresowego. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 113-125, 25 wrz. 2019.