ENGELKING, W. Recepcja myśli Carla Schmitta w USA po 1945 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 187-214, 25 wrz. 2019.