NAWORSKI, Z. Tadeusz Maciejewski, Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806-1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 387-391, 25 wrz. 2019.