MATERNIAK-PAWŁOWSKA, M. Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 391-392, 25 wrz. 2019.