GRUDZIŃSKA, A. Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, Tom I, red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 392-399, 25 wrz. 2019.