TARKOWSKI, M.; MATERNIAK-PAWŁOWSKA, M. Nadanie stopni naukowych. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 71, n. 1, p. 419, 25 wrz. 2019.