KRZYMKOWSKI, M. Ewa M. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], ss. 800 + 4 nlb. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 517–523, 2014. DOI: 10.14746/cph.2014.46.1.35. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/2008. Acesso em: 5 luty. 2023.