PYTEL, M. Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 72, n. 1, p. 121-136, 3 sie. 2020.