HUNDERT, Z. Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 72, n. 1, p. 159-172, 10 sie. 2020.