MIELNIK, H. Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 72, n. 1, p. 211–240, 2020. DOI: 10.14746/cph.2020.1.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24096. Acesso em: 31 maj. 2023.