GŁUSZAK, M. V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego na temat „Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność”, Łódź, 2 grudnia 2019 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 72, n. 1, p. 386, 10 sie. 2020.