KRASOWSKI, K. Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 72, n. 2, p. 143-171, 2 sty. 2021.