PYTEL, M. Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 73, n. 1, p. 129-144, 30 cze. 2021.