MATUSZEWSKI, J. Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 73, n. 1, p. 233-258, 30 cze. 2021.