LITYŃSKI, A. Białoruś przed Łukaszenką. Uwagi historyka prawa o prawie karnym. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 73, n. 2, p. 253-269, 21 grudz. 2021.