ZMIERCZAK, M. Jerzy W. Ochmański, Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo nr 244, Poznań 2020, ss. 379. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 73, n. 2, p. 283–286, 2021. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732. Acesso em: 30 sty. 2023.