DZIKOWSKI, A. En France la police n’y est pas si exacte que parmy les Romains... – odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne zwierząt w prawie francuskim do końca XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 74, n. 1, p. 53-100, 10 lip. 2022.