CZARNECKA, A. Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 67, n. 1, p. 335-344, 15 mar. 2015.