CZARNECKA, Agnieszka. Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. Czasopismo Prawno-Historyczne, [S. l.], v. 67, n. 1, p. 335–344, 2015. DOI: 10.14746/cph.2015.68.1.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/6087. Acesso em: 17 kwi. 2024.