OLSZEWSKI, H. Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 67, n. 1, p. 391-394, 15 mar. 2015.