MATERNIAK - PAWŁOWSKA, M. Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 1, p. 121-148, 1 sty. 2014.