TARNOWSKA, A. Pruskie sądy administracyjne gwarantem praw podmiotowych? Organizacja sądów i praktyka orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a prawa polskiej mniejszości narodowej (1875-1914). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 67, n. 2, p. 61-68, 8 paź. 2018.