OLSZEWSKI, H. PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 67, n. 2, p. 361-364, 8 pa┼║. 2018.