BAGIEĊƒSKA - MASIOTA, A. Prawne podstawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983). Czasopismo Prawno-Historyczne, v. 66, n. 2, p. 185-204, 1 sty. 2014.